«Узыграла рэўнасць і ўзяла нож». Чым скончылася гісторыя ў жабінкоўскай сям’і

Было ўжо за поўнач, калі ў дзяжурную службу райаддзела міліцыі паступіла паведамленне ад дыспетчара райбальніцы аб тым, што ў вёсцы Чыжэўшчына мужчына з прыметаю на нажавое раненне адмаўляецца ад гаспіталізацыі. Праваахоўнікі выехалі па званку.

На месцы здарэння міліцыю сустракала брыгада хуткай медыцынскай дапамогі. Паранены Сяргей К. ляжаў на ложку і па-ранейшаму адмаўляўся ад паездкі ў бальніцу. Расказваў, што ён быў п’яны, упаў на нейкі востры прадмет і сам сябе параніў.

Праўдзівае апавяданне пра здарэнне пачулі і тады, дома, і пасля, у судзе, ад жонкі Ірыны. Жывуць яны зараз утраіх з мужам і сваёй маці, бо на дзетак, якіх нажылі ў шлюбе, пазбаўлены бацькоўскіх правоў, так што яны з Сяргеем абавязаны працаваць і аплачваць выхаванне малых у дзяржаўных установах.

Сама Ірына працуе аператарам машыннага даення ў сельгаставарыстве. У той дзень яна вярнулася з дойкі каля 23 гадзін і застала свайго мужа п’яным. Ён усё яшчэ піў. Гэта раззлавала жанчыну, і яна стала дакараць яго, а пасля ўзяла мабільны тэлефон, а там – перапіска Сяргея з незнаёмымі дзяўчатамі. У адзін момант у Ірыны ўзыграла рэўнасць: дык вось ён не думае, як бы хутчэй дамоў дзяцей забраць, а бач, што ў яго ў галаве?!

Яны пачалі крычаць, абражаць адзін аднаго. Пасля Сяргей сеў на ложак, а Ірына стаяла каля стала і сварыла мужа. Затым ён рэзка падняўся і стаў твар у твар. Ірына падумала, што Сяргей будзе біць яе, і спалохалася. Амаль машынальна схапіла нож і стукнула ў мужавы грудзі. Сяргей не ўпаў, не страціў свядомасці, а зноў сеў на ложак.

Пасля нанесенага ўдару Ірына выйшла на вуліцу пакурыць і крыху супакоіцца. Вярнуўшыся, убачыла, што кроў з раны Сяргея цячэ. Паспрабавала спыніць, але нічога не выйшла, і выклікала “хуткую дапамогу”…

Пры назначэнні пакарання суд улічваў характар і ступень грамадскай небяспекі здзейсненага злачынства, як усё адбывалася і асобу абвінавачваемай. Чыстасардэчнае раскаянне ў здзейсненым прызнаецца як змякчаючая акалічнасць. Улічваючы ўсё гэта, суд прыйшоў да вываду, што выпраўленне магчыма без ізаляцыі Ірыны К. ад грамадства.

Суд прызнаў яе вінаватай у наўмысным прычынененні лёгкага цялеснага пашкоджання, якое выклікала кароткачасовае расстройства здароўя, што падпадае пад артыкул 153 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Згодна з ім, Ірыне К. назначана пакаранне ў выглядзе грамадскіх работ на тэрмін сто восемдзясят гадзін.

Хочацца верыць, што гэтае здарэнне стане для мужа і жонкі добрым урокам. Яны нарэшце ўсвядомяць, што ні п’янка, ні размахванне нажом сёння для іх не галоўнае. Трэба зрабіць усё для таго, каб хутчэй дзеткі вярнуліся дадому, каб аб’ядналася паўнацэнная сям’я, дзе шчаслівымі будуць і дарослыя, і дзеці.

Віктар НОВІК, суддзя суда Жабінкаўскага раёна; Анатоль РОСТАЎ

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

О некоторых вопросах возмещения гражданами средств, затраченных государством на подготовку специалистов

Закончился очередной учебный год. Многие выпускники учебных заведений станут «молодыми специалистами» и у них начнётся новый этап в жизни, связанный с началом трудовой деятельности.

Итак, давайте разберёмся кто же является «молодым специалистом» и что влечёт утрата ими указанного статуса.

Выпускники, работающие по распределению (по направлению на работу) в течение срока обязательной работы по распределению (по направлению на работу) являются молодыми специалистами.

Место работы путём распределения предоставляется выпускникам, получившим высшее, среднее специальное либо профессионально-техническое образование в дневной форме за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, кроме лиц, обучавшихся на условиях целевой подготовки, а также получившим среднее специальное, общее высшее или специальное высшее образование, не менее половины срока получения образования которых финансировалось за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов и осуществлялось в дневной форме получения образования, кроме лиц обучавшихся на условиях целевой подготовки.

Выпускникам, получившим в дневной форме получения образования научно-ориентированное, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование на условиях целевой подготовки за счёт средств республиканского бюджета либо за счёт средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) место работы предоставляется путём направления на работу в соответствии с заключенными договорами о целевой подготовке.

Следует отметить, что выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, получившие высшее либо среднее специальное образование обязаны отработать 2 года, профессионально-техническое – 1 год.

Конкретный срок обязательной работы при направлении на работу для выпускников, получивших образование на условиях целевой подготовки, устанавливается договором о целевой подготовке специалиста. При этом, для выпускников, получивших общее высшее или специальное высшее образование он составляет не менее пяти лет, углубленное высшее или среднее специальное образование — не менее трех лет, профессионально-техническое образование — не менее двух лет.

В срок обязательной работы засчитываются периоды военной службы, службы по контракту, альтернативной службы, но только в случае если выпускник был уволен с места работы предоставленного ему путём распределения в связи с призывом на срочную военную службу. Если выпускник не прибыл к месту распределения либо был уволен с места работы, предоставленного ему по распределению за виновные действия (прогул и т.п.), а затем был призван на военную службу, поступил на военную службу по контракту либо был направлен на альтернативную службу, то он не освобождается от возмещения средств за обучение, поскольку утратил статус молодого специалиста.

Те, кто не отработал установленный срок обязательной работы по распределению либо не прибыл по предоставленному месту работы обязаны возместить в республиканский и (или) местный бюджеты средства, затраченные государством на их подготовку в течение шести месяцев со дня издания учебным заведением приказа о возмещении затраченных средств на обучение. В случае уклонения выпускника от добровольного возмещения затраченных средств их взыскание производится в судебном порядке.

Иванов И.И. (фамилия изменена) с 01.09.2021 по 29.06.2022 проходил обучение в колледже за счёт средств областного бюджета. После окончания колледжа распределен на работу в ООО «П.», где проработал с 01.08.2022 по 28.09.2022 и был уволен за прогул. С 21.11.2022 Иванов И.И. проходит срочную военную службу. Решением суда по иску учреждения образования с Иванова И.И. в пользу областного бюджета взысканы средства за обучение в сумме 4540 рублей за неотработанные 10 полных месяцев.

Таким образом, получив образование за счёт государства, выпускник по окончании учёбы обязан отработать у того нанимателя, к которому учреждение образования направит его на работу. В случае отказа от такой отработки выпускник обязан возместить государству стоимость своего обучения.

Судья Брестского областного суда Ласкович Татьяна Георгиевна

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

Когда шутка обернулась нешуточными последствиями

В конце осени 2023 года безработный 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя в качестве пассажира в вагоне поезда региональных линий по маршруту Лунинец-Брест, осуществил звонок в милицию и ради забавы сообщил заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве указанного поезда, что повлекло за собой привлечение специальных сил и средств для проверки поступившего ложного сообщения и обследование дизель-поезда на предмет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Эта шутка обернулась для мужчины серьезными неприятностями. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса Республики Беларусь (заведомо ложное сообщение об опасности), по результатам рассмотрения которого судом Дрогичинского района 25 января 2024 года обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Также с обвиняемого постановлено взыскать понесенные Управлением внутренних дел Брестского облисполкома и войсковой частью внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь затраты в связи с принятыми мерами реагирования на поступившее сообщение о готовящемся взрыве в общей сумме свыше 250 рублей.

У читателей может возникнуть вопрос: не слишком ли суровое наказание, ведь пьяный мужчина всего лишь пошутил? Но закон не зря суров с такими шутниками.

Общественная опасность подобных деяний состоит в том, что сообщение об опасности (готовящемся взрыве, поджоге, акте терроризма и т.п.), полученное через средства телефонной коммуникации, сеть Интернет не только дезориентирует государственные учреждения и коммерческие организации, но и дестабилизирует нормальную жизнедеятельность общества. Любое сообщение о факте возможного взрыва, поджога, террористического акта незамедлительно проверяется компетентными органами, что влечет значительные убытки, эвакуацию людей и срыв работы множества организаций.

Нередки случаи, когда «шутниками» становилась молодежь, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, что является еще и отягчающим их ответственность обстоятельством.

«Минируют» такие опасные шутники, как правило, магазины, жилые дома и квартиры, платформы железнодорожного вокзала, здания учреждений образования.

Сообщаемые сведения могут передаваться различными способами: в устной или письменной форме, по телефону, электронной почте, посредством SMS.

В 2023 году был в городе Бресте случай, когда трезвый мужчина, возвращаясь из гаражного кооператива домой, в темное время суток подкинул на территорию пожарной части фрагмент пенополистирола с надписью «заминировано». Результат шутки – нешуточное наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин в сумме 3 700 рублей и возмещение всех расходов по выезду на заведомо ложное сообщение об опасности специальных служб.

Все эти сведения заведомо ложные, то есть лицу, которое сообщает информацию, достоверно известно о ее ложности: оно понимает, что информация не соответствует действительности и является вымышленной.

Как только информация принята соответствующим получателем — это уже оконченное преступление.

Ответственность за заведомо ложное сообщение об опасности наступает с 14 лет.

За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо причинения ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких последствий, предусмотрено наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на срок до пяти лет (ч.1 ст.340 УК Республики Беларусь).

И если за совершение вышеуказанных действий есть достаточно широкая альтернатива для применения наказания, то за те же действия, но совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере (в 250 и более раз превышающем размер базовой величины), либо повлекшие иные тяжкие последствия (например, нарушение нормальной работы субъектов хозяйствования, вокзалов, аэропортов, общественного транспорта, длительный перерыв или простой, срыв проведения массового мероприятия и тому подобное) наказание уже очень суровое: ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет (ч.2 ст.340 УК Республики Беларусь).

Именно поэтому всегда нужно помнить про грань, за которой шутка может обернуться нешуточными последствиями.

Судья Брестского областного суда Маркина Вера Вячеславовна.

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

Лукашенко привел к присяге судью Конституционного Суда Светлану Любецкую

Председатель Всебелорусского народного собрания, Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 мая привел к присяге судью Конституционного Суда Беларуси Светлану Любецкую.

Светлана Любецкая была назначена на должность судьи Конституционного Суда указом Президента Беларуси от 23 апреля 2024 года. В торжественной обстановке она произнесла текст присяги, взяв на себя обязательство честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции Республики Беларусь.

После принесения судьей присяги Александр Лукашенко вручил ей удостоверение судьи Конституционного Суда, подарочный экземпляр Конституции Беларуси и букет цветов. На церемонии также присутствовали председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, Верховного и Конституционного судов.

Источник: БЕЛТА

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

Последствия «серой» зарплаты для работника

Законодательством о труде в Республике Беларусь предусмотрен порядок выплаты заработной платы нанимателем работнику, который должен производится регулярно в дни, определенные в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже двух раз в месяц.

Вместе с тем, пытаясь сэкономить на налогах, отчислениях в социальные фонды со страховых выплатах, некоторые руководители предприятий негосударственной формы собственности применяют незаконные схемы выплаты заработной платы своим работникам, не оформляют трудовые отношения с работниками в установленном законом порядке.

Так называя «серая» зарплата — форма оплаты труда работников, операции по которым не отражаются в регистрах бухгалтерского учета и не оформляются документально субъектами хозяйствования.  Иными словами, наниматель выплачивает работнику вознаграждение сверх зарплаты, установленной организацией согласно штатному расписанию, либо наниматель выплачивает заработную плату без документального оформления трудовых отношений такого работника в организации.

Указанные факты жестко пресекаются компетентными органами, в отношении таких руководителей предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Но сами работники должны понимать, что, получая заработную плату «в конвертах», они помимо того, что способствуют совершению правонарушений, еще и ограничивают себя в получении социальных льгот.

Однако граждане, зачастую не задумываются, к каким последствиям могут привести такие взаимоотношения между нанимателем и работником. Так, работник может отработать несколько месяцев, а наниматель откажется выплатить ему заработную плату. В таком случае работнику придется доказывать допуск к работе в судебном порядке, что приведет его к дополнительным затратам времени и денежных средств.

Между тем, суды не всегда встают на защиту прав работника. Так, решением суда Ленинского района г. Бреста истцу Р. было отказано в иске к ИП К. об установлении факта трудовых отношений, возложении на ИП обязанности по оформлению трудовых отношений в качестве мастера по маникюру (приеме-увольнении), взыскании выплат, причитающихся при увольнении. Доказательств, подтверждающих, что между истцом и ответчиком было достигнуто соглашение о трудоустройстве, и что истец Р. была допущена к работе уполномоченным должностным лицом нанимателя, суду представлено не было.

Кроме того, работник, получающий зарплату в так называемых «конвертах», в случае наступления нетрудоспособности лишается возможности получения в полном объеме ряда пособий по государственному социальному страхованию, возникнут у него вопросы и при назначении пенсии, ее размер будет рассчитан исходя из официальной заработной платы.

Доход, полученный от заработной платы «в конвертах», нельзя использовать в качестве легального источника денежных средств при совершении крупных сделок, так как в случае превышения расходов над доходами, с суммы превышения с физического лица будет удержан подоходный налог. Получение «теневой заработной платы» лишает возможности взять в банке необходимую сумму кредита, расчет которой производится из официального размера заработной платы.

Татьяна ИСАЕВА, судья Брестского областного суда

Popularity: 1%

Своеасаблівы жыццёвы ўрок у судзе для моладзі Жабінкі

Ужо стала добрай традыцыяй, што школьнікі Жабінкаўшчыны наведваюць будынак на вуліцы Міру, 11, дзе знаходзіцца раённы суд. Пабываць на такім своеасаблівым уроку бывае надзвычай важна і для прафілактыкі, і для прафарыентацыі.

Апошнюю па часе падобную сустрэчу супрацоўнікі суда Жабінкаўскага раёна ладзілі для навучэнцаў Маціевіцкай базавай і Якаўчыцкай сярэдняй школ.

Перш-наперш вясковыя юнакі і дзяўчаты пабывалі на экскурсіі. Вучні з цікавасцю пазнаёміліся з тым, як уладкаваны судовы будынак, дзе, між іншым, надаецца вялікая ўвага асобам з абмежаванымі магчымасцямі, для якіх абсталяваны элементы безбар’ернага асяродку. Пра гісторыю судовай справы на Жабінкаўшчыне навучэнцам з Якаўчыцаў і Мацеевічаў расказала старшыня суда Людміла Рубашэўская.

Пасля экскурсіі Людміла Мікалаеўна прачытала юным гасцям лекцыю на важную і надзённую тэму “Адказнасць за захоўванне і распаўсюджванне наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх аналагаў”.

Акрамя таго, падчас сустрэчы былі падрабязна асветлены пытанні прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў юрыдычнага профілю, апісана структура судовай сістэмы нашай краіны, раскрыты тонкасці прафесіі суддзі, асветлены напрамкі прафілактычнай дзейнасці ў прадухіленні злачыннасці непаўналетніх. Падлеткам было расказана пра шкоднае ўздзеянне на арганізм чалавека забароненых рэчываў і прэпаратаў, аб мерах адказнасці за злачынствы, звязаныя з захоўваннем і распаўсюджваннем наркотыкаў і псіхатропаў. Старшыня суда прывяла прыклады з судовай практыкі, калі разбіраліся справы аб злачынствах названай катэгорыі.

Вясковыя навучэнцы і іх педагогі атрымалі разгорнутыя адказы на ўсе пастаўленыя пытанні.

Анжаліка ЯСКАВЕЦ, вядучы спецыяліст суда; Анатоль РОСТАЎ

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

В Жабинке вынесли приговор водителю за смерть пассажирки

Суд Жабинковского района вынес приговор по уголовному делу о нарушении ПДД водителем, что повлекло по неосторожности смерть пассажира,  сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

В ноябре 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем Volkswagen Passat, при движении по дороге в направлении Минск-Брест отвлекся от управления транспортным средством и столкнулся с попутной легковушкой Opel Corsa, которая остановилась во второй полосе движения из-за поломки.

В результате аварии пожилой женщине, пассажиру автомобиля Opel Corsa, были причинены тяжкие телесные повреждения. Женщина скончалась в больнице.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью. Приговором суда обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса суд назначил автомобилисту наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Вероника СЕРГЕЕВЕЦ

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

Как не лишиться жилого дома?

Гражданам на праве собственности могут принадлежать жилые дома, в том числе в сельской местности. Собственники жилых домов обязаны содержать их, а также земельные участки, на которых дома расположены, в надлежащем состоянии и пользоваться домом. В случае невыполнения такой обязанности существует риск признания дома пустующим и обращения его в коммунальную собственность.

Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 116 от 24 марта 2021 года «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами» жилые дома признаются пустующими по решению местных исполнительных комитетов после их обследования специально созданной комиссией, которая составляет акт осмотра.

Дом может быть признан пустующим, если его владельцы не осуществляют на придомовой территории мероприятия по охране земель, не соблюдают требования по содержанию территории, если дом находится в аварийном состоянии, грозит обвалом либо разрушен, а также если владельцы не проживали в доме в течение последних трех лет ни одного дня, а в отношении аварийных домов и грозящих обвалом – не проживали постоянно более одного года.

После выявления такого дома собственнику или иному правообладателю исполком направляет извещение о наличии оснований для признания дома пустующим, в котором разъясняется, что в случае непредоставления в течение определенного срока в исполком уведомления о намерении использовать жилой дом для проживания и непринятии в течение года мер по приведению жилого дома и земельного участка, на котором он расположен, в пригодное для использования состояние, дом будет признан пустующим.

Уведомление о намерении использовать жилой дом и принятии мер по приведению его в надлежащее состояние собственник может направить в исполком любыми средствами связи.

Собственник вправе дать письменное согласие на снос дома. В таком случае исполком принимает решение о сносе пустующего дома без подачи заявления в суд.

Непредоставление собственником уведомления и непринятии мер по приведению жилого дома и земельного участка в пригодное для использования состояние признается отказом от права собственности на жилой дом.

В случае непредоставления собственником либо лицами, имеющими право владения и пользования домом уведомления о намерении использовать жилой дом комиссией составляется заключение о состоянии жилого дома, сведения о доме, земельном участке и его владельцах включаются в Единый реестр пустующих домов и исполкомом может быть принято решение о признании дома пустующим. После чего исполком обращается в суд с заявлением о признании пустующего жилого дома бесхозяйным и обращении его в коммунальную собственность.

В 2023 году судами области удовлетворено 442 заявления о признании жилых домов бесхозяйными. При рассмотрении судом указанных заявлений собственники либо иные правообладатели вправе согласиться с требованиями, а в случае несогласия с ними предоставить доказательства использования дома для проживания, уважительности причин, в связи с которыми не могли своевременно направить в исполком уведомление о намерении пользоваться домом и привести его в надлежащее состояние.

В случае доказанности обстоятельств, свидетельствующих о том, что дом является пустующим, суд принимает решение о признании его бесхозяйным и передает его в собственность административно-территориальной единицы. Пустующими могут быть признаны дома, расположенные как в сельской местности, так и в городе. Вопрос о дальнейшей судьбе дома разрешается исполкомом в соответствии с законодательством.

Следует отметить, что при выявлении пустующего дома как исполком, так и суд принимают меры к установлению всех лиц, обладающих правами на жилой дом: собственников, наследников, принявших наследство (в том числе фактически), но не оформивших права на дом, предполагаемых наследников умершего собственника жилого дома, иных лиц, имеющих право владения и пользования домом (членов семьи собственника, нанимателей и др.), с целью соблюдения предоставленных им законом прав на жилое помещение.

Таким образом, чтобы гражданину не лишиться принадлежащего ему жилого дома либо полученного в наследство необходимо своевременно принимать все меры по приведению жилого дома и земельного участка, на котором он расположен, в пригодное для проживания состояние (восстановить, реконструировать и т.д.), а также зарегистрировать все права на дом и земельный участок.

Судья Брестского областного суда Миронюк Татьяна Михайловна

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

О некоторых вопросах рассмотрения споров о лишении родительских прав и восстановлении в родительских правах

Лишение родительских прав — это исключительная мера семейно-правовой ответственности родителя за невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей в отношении своего несовершеннолетнего ребенка, которая направлена на защиту его законных интересов. В то же время — это один из способов защиты прав и интересов несовершеннолетних детей. Лишение родительских прав и восстановление в родительских правах производятся только в судебном порядке.

В 2023 году судами Республики Беларусь 2479 родителей лишены родительских прав, в 2022 году — 2705 родителей, в 2021 году — 2452 родителей. Число детей, чьи отец и мать были лишены родительских прав, составило: в 2023 году — 2287; в 2022 году — 3304, в 2021 году – 2980.

В 2023 году чаще лишались родительских прав только отцы – 1225 человек (удельный вес только женщин составил 595 человек, одиноких матерей – 192 человека, обоих родителей – 467). Чаще всего в указанный период лишались родительских прав: женщины в возрасте от 25 до 35 лет – 427 человек, мужчины в возрасте 41 год и старше – 613 человек, и в отношении детей в возрасте от 7 до 10 лет – 977 человек.

Частью 1 статьи 80 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее КоБС) предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для лишения родителей родительских прав, каждое из оснований является самостоятельным для предъявления иска о лишении родительских прав родителей. Однако не исключается предъявления иска к одному или обоим родителям по нескольким основаниям. На практике часто встречаются такие основания для лишения родительских прав, как уклонение от выполнения обязанностей родителя, ведение аморального образа жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, в течение шестимесячного срока после отобрания ребенка не отпали причины, послужившие основанием для отобрания у родителей ребенка, указанные в ч.1 ст. 85-1КоБС.

Не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие обязанности родителей по независящим от них причинам (страдают нарушением психики, душевным, физическим заболеванием и т.д.). Законные интересы детей при этом защищаются путем отобрания ребенка без лишения родительских прав.

Декретом Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» от 24 ноября 2006 г. № 18 и принятыми в развитие его положений нормативными правовыми актами фактически создана новая модель охраны детства, нацеленная на эффективную профилактическую работу с неблагополучными семьями, на формирование оптимальной системы охраны прав и интересов детей, с целью создания надлежащих условий для проживания детей в семьях, а также на то, чтобы дети жили в семьях в безопасных условиях. И только отсутствие действенности мер с неблагополучными семьями влечет применение крайней меры ответственности родителей – лишение родительских прав.

В тех случаях, когда родители стали на путь исправления, изменили свое отношение к воспитанию детей, стали выполнять родительские обязанности, создали для детей надлежащие материальные и бытовые условия для проживания и развития, доказали способность обеспечить должный уровень ухода за детьми, дети возвращаются в семьи. В противном случае — уполномоченные учреждения обращаются в суд с исками о лишении родителей родительских прав.

Решением суда Ленинского района г. Бреста родители были лишены родительских прав в отношении 5-х детей в возрасте от 2-х до 16-ти лет. Основанием лишения родителей родительских прав послужило то, что взрослые уклонились от выполнения обязанностей родителей, в связи с чем дети неоднократно признавались находящимися в социально опасном положении, в последующем дети были признаны нуждающимися в государственной защите, отобраны у родителей; совместная деятельность в течение полугода государственных органов и организаций с семьей, направленная на устранение причин и условий, повлекших создание неблагоприятных для несовершеннолетних обстановки, не принесла должных результатов (родители продолжали злоупотреблять спиртными напитками, нигде не работали, в жилом помещении, находящемся в антисанитарном состоянии, отсутствовали условия для проживания детей, необходимая мебель, продукты питания, детская одежда, имелась задолженность за коммунальные услуги), т.е. в течение шестимесячного срока после отобрания детей не отпали причины, послужившие основанием для отобрания у родителей детей.

К сожалению, такие факты не единичны, подобные примеры имеются во всех регионах Брестской области.

Вместе с тем, лишение родительских прав не носит необратимого характера, закон допускает возможность восстановления в родительских правах (статья 84 КоБС), если этого требуют интересы детей и дети не усыновлены, но не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о лишении родительских прав. В таких случаях суду должны быть предоставлены доказательства, подтверждающие способность и готовность родителей обеспечить основные жизненные потребности детей и уход за ними (безопасность, интеллектуальное развитие, образование, воспитание, а также обеспечение пищей, одеждой, жильем).

За 2023 год в Республике Беларусь 97 родителей восстановлены в родительских правах в отношении 140 детей, по Брестской области, соответственно, восстановлены в родительских правах 15 родителей в отношении 19 детей.

Конечно, хотелось бы, чтобы восстановленных в родительских правах лиц было больше, однако жизнь, здоровье несовершеннолетних детей ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться опасности.

Изложенное свидетельствует о том, что за каждым судебным решением о лишении родительских прав, восстановлении в родительских правах стоят судьбы несовершеннолетних детей, которым в силу требований закона гарантировано право на жизнь в мирных, безопасных и достойных условиях.

Поэтому правильное разрешение дел, имеющих важную социальную направленность, и защита интересов несовершеннолетних, не имеющих в большинстве случаев возможности самостоятельно защищать свои права и интересы, имеет важное значение. В связи с чем, дела указанных категорий рассматриваются наиболее опытными судьями, при рассмотрении данных дел обязательно участие прокурора и органа опеки и попечительства.

Судья Брестского областного суда Илюшина С.А.

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

ОПИ Жабинковского района проведет прямую телефонную линию

24 января 2024 года с 9.00 до 12.00 состоится «ПРЯМАЯ телефонная линия» начальника отдела принудительного исполнения Жабинковского района Теодорович Ирины Геннадьевны на тему: «Порядок взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей».

Контактный телефон 6-06-48.

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

ОПИ Жабинского района проведёт прямую телефонную линию

20 декабря 2023 года с 9.00 до 12.00 cостоится прямая телефонная линия начальника отдела принудительного исполнения Жабинковского района Теодорович Ирины Геннадьевны на тему: «Права и обязанности сторон в исполнительном производстве».

Контактный телефон 6-06-48.

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

ОПИ Жабинковского района проведёт горячую телефонную линию

18 декабря 2023 года с 9.00 до 12.00состоится «ГОРЯЧАЯ телефонная линия» судебного исполнителя отдела принудительного исполнения Жабинковского района Ульяницкой Юлии Анатольевны на тему: «Права сторон в исполнительном производстве»

Контактный телефон 35-4-27.

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ПРАВО НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

По законодательству, регулирующему пенсионное обеспечение, размер заработка за периоды работы до 1 января 2003 года должен быть подтвержден справкой, выдаваемой работодателем, а за периоды работы после 1 января 2003 года – на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета. В случае прекращения деятельности работодателя справка о размере заработка выдается его правопреемником, архивом или органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в зависимости от того, где находятся на хранении бухгалтерские документы.

Нередко при назначении пенсии органами по труду, занятости и социальной защите выявляются случаи отсутствия сведений о размере заработной платы, получаемой гражданином за конкретный период у конкретного нанимателя. Причины отсутствия указанных сведений могут быть связаны с отсутствием у нанимателя первичных документов о начислении заработной платы (лицевых счетов, расчетных ведомостей о заработной плате конкретного работника), а также отсутствием указанных документов в архивных учреждениях, в случае прекращения нанимателем хозяйственной деятельности.

Законодательством Республики Беларусь предусмотрен механизм защиты прав таких граждан на пенсионное обеспечение с учетом периода работы, за который у гражданина отсутствует возможность представить справку нанимателя о размере заработной платы.

В силу положений ст. 363 ГПК Республики Беларусь гражданин, который при назначении пенсии столкнулся с вышеописанной ситуацией, имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта получения заработной платы в определенном размере за конкретный период работы у конкретного нанимателя. Граждане освобождены от уплаты государственной пошлины за подачу таких заявлений.

В данном случае следует обратить внимание на то, что период работы у конкретного нанимателя должен быть подтвержден записью в трудовой книжке. Установление факта получения гражданином заработной платы за конкретный период в определенном размере для целей пенсионного обеспечения производится только за время, включаемое в стаж работы для получения пенсии при невозможности получения надлежащих документов во внесудебном порядке.

Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что неуплата обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в отношении периодов после 1 июля 1998 года является основанием для отказа в удовлетворении заявления об установлении факта получения заработной платы.

Целью установления юридического факта по таким делам является назначение или перерасчет уже назначенной пенсии.

В связи с тем, что законодательство о пенсионном обеспечении не содержит каких-либо ограничений в способах доказывания факта получения заработной платы за конкретный период в определенном размере, в обоснование заявленного требования гражданами в суд могут быть представлены любые доказательства, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством, в том числе документы, косвенно свидетельствующие о фактическом заработке (выписки из штатного расписания об окладе по соответствующей должности, вкладыши к трудовой книжке, комсомольский билет, расчетные листки), показания свидетелей, сведения о заработной плате по аналогичной должности в аналогичной организации, сведения о заработной плате работников, работавших в аналогичной должности у того же нанимателя, лицевые счета которых сохранены, сведения отделов ФСЗН об общем фонде заработной платы, всех видов заработка и премий, на которые начисляются страховые взносы, и среднестатистической численности работающих в спорный период.

Так, например, решением суда Барановичского района и г. Барановичи факт получения заработной платы заявителем за определенный период в определенном размере установлен на основании вступившего в законную силу решения суда об установлении факта получения заработной платы, постановленного в отношении гражданина, работавшего с заявителем в одинаковой должности, у того же нанимателя, в тот же период времени. Решением суда Пинского района и г. Пинска установлен факт получения заявителем заработной платы за период ее работы с января 1992 года по июль 1993 года на основании ее же лицевого счета по заработной плате у того же нанимателя за период с января по декабрь 1991 года.

При условии удовлетворения заявления об установлении факта получения заработной платы, гражданин, получив вступившее в законную силу решение суда, имеет право обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите за назначением или перерасчетом пенсии с учетом периода работы, за который он не может представить справку работодателя о размере заработной платы.

Судья Брестского областного суда Залога Т.А.

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

Председатель областного экономического суда провёл в Жабинке выездной приём граждан

15 декабря, в здании Жабинковского райисполкома председатель экономического суда Брестской области Сергей Кулак провёл выездной личный приём граждан, обратившихся по правовым вопросам регулирования хозяйственной (экономической) деятельности.

Антон ЦЫМУС
Фото Екатерина ЯКУБЁНОК

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

Председатель экономического суда Брестской области встретился с работниками Жабинковского комбикормового завода

Мероприятие прошло в пятницу, 15 декабря. Председателя экономического суда Брестской области Сергея Кулака ожидали на одном из крупнейших предприятий города-спутника – в открытом акционерном обществе «Жабинковский комбикормовый завод». Встречу вёл директор предприятия Игорь Лобода, представивший гостя, предложивший построить беседу в форме диалога.

Сергей Мефодьевич, со своей стороны, доступно и кратко познакомил заводчан с судебной системой Республики Беларусь и правовой концепцией страны. Он подчеркнул особую важность политической событий, которые пройдут в Беларуси в наступающем году, среди них – единый день голосования 25 февраля и формирование Всебелорусского народного собрания – высшего представительного органа народовластия Республики Беларусь, определяющего стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающего незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

Антон ЦЫМУС
Екатерина ЯКУБЁНОК

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

Управление принудительного исполнения предупреждает!

За совершение противоправных действий в отношении работника органов принудительного исполнения недобросовестные лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

Обращаем внимание, в соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 440-3 «О судебных исполнителях» неповиновение законному требованию судебного исполнителя при исполнении им служебных обязанностей, а также оскорбление, насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества, совершенные в отношении судебного исполнителя при исполнении им служебных обязанностей, влекут ответственность в соответствии с законодательными актами.

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

Судья Брестского областного суда Татьяна Ласкович: Как защитить себя от недействительной сделки по отчуждению транспортного средства?

Это только кажется, что продать бывший в употреблении автомобиль другому гражданину не так уж сложно. На самом деле нужно знать нюансы, чтобы после продажи не пришлось возмещать вред, причинённый проданным автомобилем, поскольку продавец юридически всё ещё остаётся его собственником.

Чтобы избежать подобных ситуаций, следует оформить и зарегистрировать договор, соблюдая все установленные законодательством правила, поскольку продать автомобиль – это значит заключить письменный договор купли-продажи с покупателем и зарегистрировать его в МРЭО ГАИ, а не только получить денежные средства за проданный автомобиль и передать покупателю автомобиль, ключи и документы на него.

Однако, как показывает судебная практика, граждане не всегда составляют письменный договор, поэтому достаточно часто судами рассматриваются гражданские дела по искам об установлении факта ничтожности такой сделки.

Так, в заявлении в суд гражданин И. указал, что в сентябре 2018 года он продал принадлежащий ему на праве собственности автомобиль гражданину П. за 1000 рублей. Получив за автомобиль деньги он передал последнему автомобиль, ключи и документы. Оформить сделку в МРЭО ГАИ договорились позже, но договор купли-продажи в письменной форме так и не был заключен. Просил установить факт ничтожности сделки, как несоответствующей требованиям законодательства, и применить последствия ее недействительности.

Суд удовлетворил требования И., поскольку в соответствии с п.1.1, абз. 1, 2 ч.1 п.1.2.Указа Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 № 504 «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств» (в редакции действовавшей до 21.01.2023) на территории Республики Беларусь сделки по отчуждению механических транспортных средств, подлежащих государственной регистрации и государственному учёту в соответствии с законодательством, заключаемые между физическими лицами, должны совершаться в простой письменной форме путем составления договоров с учетом требований настоящего Указа, и данные договоры вступают в законную силу со дня их регистрации в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, с проставлением уполномоченным лицом органа государственной регистрации отметки о проведённой регистрации на каждом экземпляре договора.

В данном случае договор купли-продажи автомобиля в письменной форме между сторонами не заключался, в установленном порядке не был зарегистрирован, поэтому не соответствует требованиям законодательства.

Установив факт ничтожности сделки, суд применил последствия её недействительности — возложил на П. обязанность по возврату И. спорного автомобиля и взыскал с И. в пользу П. переданные по договору купли-продажи денежные средства в размере 1000 рублей.

Таким образом, при рассмотрении судом данной категории споров суд исходит из положений законодательства.

Несмотря на то, что с 22 января 2023 года в Республике Беларусь начал действовать обновленный механизм отчуждения транспортных средств, установленный Указом Президента Республики Беларусь от 18.07.2022 № 246 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», которым в новой редакции изложен Указ Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 № 504 «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств», и который также предусматривает, что договоры об отчуждении транспортных средств, заключаемые между физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также между физическими и юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями должны заключаться в письменной форме.

По новым правилам договоры, заключаемые между физическими лицами, подлежат обязательной государственной регистрации, в связи с чем граждане должны обратиться в МРЭО ГАИ или удостоверить договор нотариально.

При этом, нотариальному удостоверению подлежат только договоры по отчуждению снятых с учёта транспортных средств. Следует отметить, что при удостоверении договора нотариус проверяет не только факт снятия транспортного средства с учёта, но и факт нахождения транспортного средства в общей совместной собственности супругов. Поэтому отчуждение снятого с учёта транспортного средства, являющегося общим совместным имуществом супругов, возможно только при согласии второго супруга на такую сделку.

Таким образом, право собственности, по новым правилам, возникает у приобретателя и прекращается у продавца (дарителя) с момента государственной регистрации договора в регистрационном подразделении ГАИ либо нотариального удостоверения договора или соглашения об исполнении нотариально удостоверенного договора (если в соответствии с договором момент возникновения права собственности не совпадает с моментом нотариального удостоверения договора).

Если же договор заключается между физическим лицом и юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем в простой письменной форме, то право собственности переходит к приобретателю в момент фактической передачи ему транспортного средства. Такая передача транспортного средства оформляется актом приема-передачи.

Кроме того, по новым правилам дальнейшее отчуждение транспортного средства без его государственной регистрации не допускается, что также обязывает покупателя транспортного средства регистрировать его в подразделении ГАИ до его последующей продажи.

Возможность совершения сделок по продаже транспортных средств посредством оформления счетов – справок с 22.01.2023 исключена.

В заключение следует отметить, что вышеперечисленные изменения по отчуждению транспортных средств не распространяются на отношения по сделкам, заключенным до 22.01.2023.

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

Судья Брестского областного суда: Об оплате гражданами за пользование жилым помещением и ЖКУ

Каждый гражданин Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством имеет различные права и обязанности. В области жилищных правоотношений одним из прав гражданина является право владения и пользования жилым помещением, предоставленным ему в установленном законом порядке. Указанное право связано с обязанностью владельца жилого помещения вносить плату за пользование жилым помещением, жилищно-коммунальные услуги и возмещать расходы на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования.

Согласно действующему законодательству плата за жилищно-коммунальные услуги вносится собственником, членом организации застройщиков, дольщиком, нанимателем жилого помещения за каждый истекший месяц не позднее 25-го числа следующего за ним месяца. Кроме того, наниматель жилого помещения государственного жилищного фонда (за исключением нанимателя жилого помещения социального пользования, специального жилого помещения) также обязан вносить в указанный срок плату за пользование названным жилым помещением.

Граждане, которые не вносят в установленный срок вышеуказанные платежи либо вносят не в полном объеме несут ответственность в виде уплаты пени в размере 0,3 процента от не уплаченной в установленный срок суммы этих платежей за каждый день просрочки. Размер пени, начисленной за несвоевременное и (или) не в полном объеме внесение платежей, может быть уменьшен судом, если подлежащая уплате пеня явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Обязанность участия в расходах по плате за жилищно-коммунальные услуги, пользование жилым помещением, возмещении расходов на электроэнергию также возложена и на совершеннолетних членов, бывших членов семьи собственника жилого помещения, нанимателя жилого помещения государственного жилищного фонда, гражданина, являющегося членом организации застройщиков.

Однако, как показывает судебная практика, некоторые совершеннолетние граждане забывают о такой обязанности и предусмотренной законодательством солидарной ответственности с другими членами семьи по несению платы за жилищно-коммунальные услуги и пользование жилым помещением.

Поэтому достаточно часто судами рассматриваются гражданские дела по искам граждан, которые внесли плату в полном объеме, о взыскании с других совершеннолетних членов семьи, бывших членов семьи, в том числе бывших супругов, совершеннолетних детей, приходящейся на них доли в указанных платежах.

Взыскание задолженности по вышеупомянутым платежам и также пени в связи с такой задолженностью производится на основании исполнительных надписей нотариусов. В случае отказа нотариуса в совершении исполнительной надписи по предусмотренным законом основаниям организация, предоставляющая жилищно-коммунальные услуги, вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности. В случае удовлетворения иска с ответчиков подлежит взысканию в доход государства государственная пошлина в размере пяти процентов от суммы взысканной задолженности, но не менее двух базовых величин.

Исполнительная надпись нотариуса и вступившее в законную силу решение суда о взыскании с граждан задолженности исполняются в принудительном порядке органами принудительного исполнения. При этом с должников взыскиваются расходы по исполнению, а также принудительный сбор в размере 10% от суммы исполнения.

Особо необходимо остановиться на том, какие последствия для граждан могут наступить в случае невыполнения ими обязанности по внесению платы за основные жилищно-коммунальные услуги и за пользование арендным жильем государственного жилищного фонда, а также жилым помещением государственного жилищного фонда в общежитии.

Так, в силу действующего законодательства наймодатель вправе требовать расторжения договора найма в связи с нарушением нанимателем существенных условий договора найма жилого помещения.

При наличии без уважительных причин задолженности в размере шестимесячной платы за пользование арендным жильем и (или) платы за жилищно-коммунальные услуги, а также при наличии без уважительных причин шестимесячной задолженности (в течение шести месяцев подряд) по плате за жилищно-коммунальные услуги, плате за пользование жилым помещением государственного жилищного фонда в общежитии наниматели арендного жилья и наниматели жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии подлежат выселению со всеми проживающими с ними членами семьи и другими гражданами без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Уважительными причинами невнесения платы за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги судом могут быть признаны обстоятельства, которые объективно препятствовали выполнению обязанностей по договору найма. К таким причинам относятся беспомощное состояние плательщика, его тяжелая болезнь, последствия стихийных бедствий и иных чрезвычайных происшествий, отсутствие доходов либо низкий доход без уважительных причин, наличие у граждан инвалидности, состояние здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных иждивенцев и иные обстоятельства, которые в совокупности могут быть признаны судом уважительными.

Так, судом был удовлетворен иск организации ЖКХ о расторжении договора найма арендного жилья и выселении из арендного жилья без предоставления другого жилого помещения семьи, в том числе несовершеннолетних детей, имеющей задолженность по плате за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги за период 23 месяца. При этом суд не усмотрел уважительных причин образования задолженности, поскольку было установлено, что наниматель и совершеннолетний член его семьи (супруга) являются трудоспособными, однако не работали, в управления по труду, занятости и социальной защите за оказанием содействия в трудоустройстве не обращались, в качестве безработных не зарегистрированы, также не обращались в местный исполнительный и распорядительный орган с заявлением о включении арендного жилья в состав жилых помещений социального пользования.

При рассмотрении другого гражданского дела судом было отказано в иске органу ЖКХ о выселении из общежития без предоставления другого жилого помещения по мотиву наличия задолженности по плате за пользование и жилищно-коммунальные услуги одинокой женщины и двух ее малолетних детей. Суд признал уважительными причины образования задолженности, а именно нахождение нанимателя жилого помещения в период образования задолженности в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, невозможности в настоящее время трудоустройства ввиду нахождения ее в таком отпуске, наличие на иждивении двоих малолетних детей, низкий доход семьи, факт невыплаты отцом ребенка алиментов на содержание ребенка. Кроме того, ответчиком была погашена значительная часть задолженности.

Таким образом, при рассмотрении судом данной категории споров вопрос о наличии или отсутствии уважительных причин образования задолженности по плате за пользование арендным жильем или общежитием, плате за жилищно-коммунальные услуги, возмещению расходов на электроэнергию разрешается в каждом конкретном случае индивидуально с учетом всех обстоятельств дела.

В заключении следует отметить, что для исключения возможного выселения граждан из занимаемого жилого помещения без предоставления другого жилого помещения является добросовестное выполнение ими возложенных на них обязанностей по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги, пользование жилым помещением, возмещению расходов на электроэнергию.

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

Горячая телефонная линия

20 ноября с 9.00 до 12.00 состоится горячая телефонная линия судебного исполнителя отдела принудительного исполнения Жабинковского районаУльяницкой Юлии Анатольевнына тему: «Порядок принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов»

Контактный телефон 35-4-27.

Popularity: 1%

Прямая телефонная линия

15 ноября с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия начальника отдела принудительного исполнения Жабинковского района Теодорович Ирины Геннадьевны на тему: «Порядок обращения взыскания на заработную плату и приравненные к ней доходы».

Контактный телефон 6-06-48.

Popularity: 1%

Жыхар Жабінкаўшчыны зноў дакаціўся да лавы падсудных

Яшчэ ў 2013 годзе суд раёна пазбавіў волі Андрэя Ш. на дзевяць гадоў з канфіскацыяй маёмасці. Але і гэтае цяжкае пакаранне не было ўрокам для маладога чалавека, бо ён, адбыўшы тэрмін, не стаў на шлях выпраўлення. Так, заўважыўшы на стаянцы ля магазіна “Грошык” дабротны веласіпед “Аrеnа”, украў яго.

Другім разам Андрэй завалодаў франтальным пагрузчыкам і паехаў катацца на ім. Куды магла завезці крадзеная тэхніка? Толькі на лаву падсудных. І гэта адбудзецца ў хуткім часе, бо першы крадзеж падпадае пад частку 2 артыкула 205, а другі – пад частку 1 артыкула 214 Крымінальнага кодэкса дзяржавы.

Анатоль БЕНЗЯРУК

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

Пьяный мужчина устроил пожар в квартире, при котором пострадала соседка: суд огласил приговор

Суд Жабинковского района огласил приговор по уголовному делу о хулиганстве и нарушении требований пожарной безопасности, из-за чего пострадал человек и был причинен ущерб в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Брестского областного суда.

История произошла в марте 2023 года. Будучи пьяным, фигурант сначала сломал семь ив. Затем в квартире социального пользования, в которой он проживал, разлил из бензопилы на пол минеральное масло с примесью бензина, а затем выбросил непотушенную спичку, из-за чего случился пожар. В результате пострадала жительница соседней квартиры, которая получила тяжелые травмы. Кроме того, огонь повредил имущество и жилые помещения государственного фонда. Тем самым, Жабинковскому ЖКХ был причинен ущерб на сумму более Br10 тыс.

Суд признал фигуранта виновным по ч.1 ст.339 УК и ч.2 ст.304 УК. Его приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.

БЕЛТА

Больше новостей о своем районе и городе Жабинка можно найти в нашем Телеграм-канале по ссылке https://t.me/selsk_prav

Popularity: 1%

Прямая телефонная линия

18 октября 2023 года с 9.00 до 12.00 состоится «ПРЯМАЯ телефонная линия» начальника отдела принудительного исполнения Жабинковского района Теодорович Ирины Геннадьевны на тему: «Реализация арестованного имущества»

Контактный телефон 6-06-48.

Popularity: 1%

Горячая телефонная линия

16 октября 2023 года с 9.00 до 12.00состоится «ГОРЯЧАЯ телефонная линия» судебного исполнителя отдела принудительного исполнения Жабинковского района Ульяницкой Юлии Анатольевны на тему: «Взыскание по исполнительным документам с граждан»

Контактный телефон 35-4-27.

Popularity: 1%

На экскурсию – в суд

20 сентября для учащихся городского лицея была проведена обзорная экскурсия по зданию суда Жабинковского района. Ребятам продемонстрировали обновлённое после реконструкции здание суда, его современное устройство и оснащение, элементы безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Судья Виктор Новик подробно рассказал лицеистам о профессиональной подготовке специалистов юридического профиля, описал структуру судебной системы Республики Беларусь, раскрыл тонкости профессии судьи.

Юноши и девушки прослушали также выступление Виктора Викторовича на тему «Профилактика правонарушений». С подростками были обсуждены актуальные вопросы преступности несовершеннолетних, профилактики правонарушений. Учащимся привели примеры преступлений из судебной практики, связанных с распространением наркотических средств, психотропных веществ, а также совершённых из хулиганских побуждений, связанных с нарушением правил дорожного движения, и других.

Во время мероприятия учащиеся и педагоги получили развёрнутые ответы на интересующие их вопросы.

Анжелика ЯСКОВЕЦ, ведущий специалист суда; Наталья ВОЛОШКА, «СП»

Popularity: 1%

Прямая телефонная линия

20 сентября 2023 года с 9.00 до 12.00 состоится «ПРЯМАЯ телефонная линия» начальника отдела принудительного исполнения Жабинковского района Теодорович Ирины Геннадьевны на тему: «Отказ в возбуждении исполнительного производства».

Контактный телефон 6-06-48.

Popularity: 1%

Горячая телефонная линия

18 сентября 2023 года с 9.00 до 12.00 состоится «ГОРЯЧАЯ телефонная линия» судебного исполнителя отдела принудительного исполнения Жабинковского района Ульяницкой Юлии Анатольевны на тему: «Порядок взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей».

Контактный телефон 35-4-27.

Popularity: 1%

В КАМЕНЕЦКОМ РАЙОНЕ СУД РАССМОТРЕЛ ДЕЛО О НЕУВАЖЕНИИ К ГОССИМВОЛАМ

Прокуратурой Каменецкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух граждан Республики Беларусь, которые обвинялись в совершении надругательства над Государственным флагом Республики Беларусь. Первого августа во время выездного заседания суда под председательством судьи Галины Прихожко в Войсковском сельском Доме культуры им вынесен приговор.

В суде было доказано, что в ночь с 14 на 15 мая текущего года нетрезвые молодые люди (18-летний Д., житель Войской, и 19-летний П., житель Жабинки) с целью демонстрации оскорбительного, кощунственного и пренебрежительного отношения к Государственным символам Республики Беларусь надругались над тремя Государственными флагами нашей страны. А именно: обвиняемые сорвали флаги с фасадов местных отделения РУП “Белпочта”, магазина “Родны кут” и детского сада, сняли их с древок. Один из флагов пытались сжечь, а когда это не удалось, выбросили его в мусорную урну. Остальные два хранили по месту жительства Д. – он заявил, что собирался повесить флаги в своей комнате в общежитии колледжа, где учился.

Во время допроса обвиняемые давали противоречивые показания, пытались переложить вину друг на друга, причиной содеянного называли собственную глупость, о том, что неуважительное отношение к Государственным символам нашей страны наказуемо, знали, раскаялись и признали свою вину: П. – полностью, Д. – частично, так как, с его слов, в срывании одного из флагов и сжигании участия он не принимал.

На заседание были приглашены свидетели. Одна из них, заведующая детским садом, рассказала о том, как сильно была возмущена фактом надругательства над флагом, снятым с учреждения дошкольного образования, и отметила, что у ее поколения уважение к Государственным символам – в крови: “Нас так воспитывали! И ведь флаг никому не мешал… Однажды флаг у нас выцвел, так я его сложила и храню, рука не поднялась выбросить”.

Еще одна свидетельница, юная жительница Войской, рассказала о том, как во время прогулки с подругами в ночь с 14 на 15 мая видела двоих людей (лиц не разглядела), которые шли по улице с Государственным флагом Республики Беларусь, то размахивая им, то накидывая его на плечи, и при этом выкрикивали лозунг экстремистского характера… Имеет ли этот факт отношения к П. и Д., суду неизвестно.

Исследовав представленные стороной государственного обвинения доказательства, суд признал П. и Д. виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.370 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, мотивов и целей содеянного, личности виновных, обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, судом назначено наказание: П., ранее привлекавшемуся к ответственности за совершение насилия в отношении сотрудника милиции, – в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, Д. – лишения свободы на 1 год 6 месяцев (обоим с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Брестский областной суд через суд Каменецкого района в течение 10 суток со дня провозглашения приговора.

Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменений до вступления приговора суда в законную силу.

Всем известно и в Законе закреплено, что КАЖДЫЙ гражданин Республики Беларусь ОБЯЗАН уважительно относиться к Государственным символам своей страны – и в День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь (кстати, именно 14 мая он и отмечается в нашей стране), и КАЖДЫЙ день. Берегите символы суверенитета нашей Родины!

Анастасия НАРЕЙКО
Фото автора

Popularity: 1%

Прямая телефонная линия

19 июля 2023 года с 9.00 до 12.00 состоится «ПРЯМАЯ телефонная линия» начальника отдела принудительного исполнения Жабинковского района Теодорович Ирины Геннадьевны на тему: «Порядок приостановления и возобновления исполнительного производства»

Контактный телефон 6-06-48.

Popularity: 1%

Горячая телефонная линия

10 июля 2023 года с 9.00 до 12.00 состоится «ГОРЯЧАЯ телефонная линия» судебного исполнителя отдела принудительного исполнения Жабинковского района Бородея Станислава Геннадьевича на тему: «Очередность удовлетворения требований взыскателя»

Контактный телефон 35-4-27.

Popularity: 1%

Прямая телефонная линия

14 июня с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия начальника отдела принудительного исполнения Жабинковского района Ирины Геннадьевны ТЕОДОРОВИЧ на тему «Размер удержаний из заработной платы и приравненных к ней доходов». Контактный телефон 6-06-48.

Popularity: 1%

Прямая телефонная линия

13 июня с 9.00 до 12.00 состоится горячая телефонная линия судебного исполнителя отдела принудительного исполнения Жабинковского района Станислава Геннадьевича БОРОДЕЯ на тему «Меры по обеспечению исполнения исполнительного документа». Контактный телефон 35-4-27.

Popularity: 1%

В преддверии летних каникул свыше тридцати юношей и девушек посетили суд Жабинковского района. Эта встреча была проведена не только для того, чтобы молодые люди могли познакомиться с деятельностью судебных органов, но и услышать авторитетное мнение судьи Виктора Новика.

Встреча произошла 26 мая в здании районного суда на улице Мира, 11. Среди юношей и девушек, приглашённых на беседу, были и те, кто воспитываются в семьях, состоящих в социально-опасном положении. Поэтому встреча носила не только познавательный, но и явно выраженный профилактический характер.

Прежде всего, Виктор Викторович провёл своеобразную экскурсию по зданию суда, которое, пережив год назад капитальную реконструкцию, стало одним из наиболее современных в технологическом плане строений в городе-спутнике. Среди прочего, здесь предусмотрено новейшее оснащение, в том числе для граждан с ограниченными физическими возможностями.

В своей беседе судья Жабинковского района остановился на темах, которые затрагивают подрастающее поколение. На многочисленных примерах из судебной практики Виктор Новик показал, насколько негативными могут стать последствия, если человек, вне зависимости от возраста, встанет на путь нарушения закона. К примеру, будет употреблять или сбывать наркотики, распространять запрещённую информацию в социальных сетях или займётся мошенничеством с использованием интернета. Особое внимание старшеклассников накануне летних каникул Виктор Викторович обратил на соблюдение правил дорожного движение, поскольку, бывает, что их игнорирование приводит к настоящим семейным драмам и трагедиям, которые нередко разбираются во время судебных процессов.

Подробнее о экскурсии и встрече в суде Жабинковского района, проведённых для школьников Жабинки, читайте в газете «Сельская праўда».

Антон ЦЫМУС
Фото Екатерины ЯКУБЁНОК

Popularity: 1%

24 мая 2023 года с 9.00 до 12.00 Состоится «ПРЯМАЯ телефонная линия» начальника отдела принудительного исполнения Жабинковского района Теодорович Ирины Геннадьевны на тему: «Порядок обжалования постановления судебного исполнителя, а также его действие (бездействие)»

Контактный телефон 6-06-48.

Popularity: 1%